Druk PIT-36 za 2013 rok

Druk PIT-36Formularz PIT-36 jest drukiem rozliczeniowym dla przedsiębiorców prowadzących swoją, pozarolniczą firmę. Druk ten składa się aby sporządzić zeznanie podatkowe oraz aby dokonać rozliczeni podtkowego ze swojego przychodu. Uzupełniając deklarację PIT-36 podatnicy dowiedzą się, czy ich zaliczki na podatek są wystarczające, czy może będą musieli podatek dopłacić, czy też doszło do nadpłaty podatku, czego skutkiem będzie to, że otrzymamy jego zwrot od Fiskusa.

Druk PIT-36- jak wygląda?

Druk PIT-36 składa się z kilku podstawowych części, jednakże zanim rozpoczniemy wypełnianie tego druku dobrze jest pomyśleć, jeśli jeśli mamy taką możliwość, czy będziemy dokonywać rozliczenia wspólnego z małżonkiem, czy też indywidualnie. Zazwyczaj rozliczenie wspólne uznawane jest za bardziej korzystne, więc często z z niego korzystamy.

Najpierw przedsiębiorcy podać muszą swój numer PESEL lub NIP lub numery, kiedy rozliczamy się w sposób preferencyjny. Należy pamiętać również o ustaleniu i wpisaniu roku, za który składane będzie rozliczenie.

W druku PIT-36 później będziemy mieli poszczególne części, które dotyczyć będą poszczególnych danych lub informacji. W części A ustalić musimy miejsce i cel składania zeznania, co oznacza, że wpisać musimy całą nazwę Urzędu, do którego kierujemy rozliczenie roczne. Część B w przypadku formularzu PIT-36 podzielona jest na B1 oraz B2, gdyż możemy dokonać rozliczenia preferencyjnego. W tych miejscach wpisać muszą podatnicy wszelkie dane oraz informacje , które dotyczą aktualnego miejsca zamieszkania. Część C dotyczy dodatkowych informacji, takie jak na przykład czy pozyskane przychody są jedynie z emerytury. W części D podatnicy dokonać muszą wielu obliczeń, polegających na ustaleniu wysokości uzyskanych dochodów lub pozyskanej straty. Część E przeznaczona jest na ustalenie dochodu zwolnionego, a w części F mamy prawo uwzględnić wszelkie ulgi podatkowe, używając załączników PIT/O i PIT/D. Po uzupełnieniu tych części wiele wypełniania pozostało podatnikom, którzy korzystają z dodatkowych opcji, jak na przykład kwoty obniżające podstawę opodatkowania albo obliczają zryczałtowany podatek. Przeciętni podatnicy wystarczy, że obliczom wysokość podatku, odliczając swoje ulgi podatkowe, a następnie mogą już tylko sprawdzić czy należy nam się zwrot nadpłaconego podatku, czy będziemy musieli podatek dopłacić.

Jak rozliczyć PITa 36 2013?

Przed rozpoczęciem wypełniania deklaracji PIT-36 musimy przemyśleć czy będzie dla nas korzystne rozliczyć się preferencyjnie czy korzystniej, jednak dla nas będzie wypełnić oddzielne wnioski. Najczęściej uważa się, że rozliczenie wspólne jest opłacajle, jednak czasami może się zdarzyć, że lepiej wypełnić jednak osobne formularze. Sytuacjami, w których nie powinniśmy dokonywać preferencyjnego rozliczenia jest, kiedy męża i żonę dzieli spora różnica między zdobytymi dochodamiosiągniętych przychodów, szczególnie, gdy część dochodów pierwszego z pary opodatkowana jest na 32%, gdy kolejne całkowicie opłaca w wysokości 19%.

Uzupełniając wniosek PIT36 warto nie zapomnieć, że podatnicy wypełniają jedynie białe pola, natomiast szare muszą zostawić nieuzupełnione, gdyż one są wypełnione przez Fiskusa.

Uzupełnianie PIT-36 polega na wpisaniu numeru albo kiedy składamy zeznani podatkowe w formie wspólnej numerów NIP lub PESEL. Warto nie zapomnieć o wpisaniu w piątą rubrykę liczbę, w której znaleźć musi się rok, za który składamy zeznania podatkowe. Podatnicy muszą uzupełnić wniosek o także pełną nazwę Skarbówki , jak także niektóre swoje dane identyfikacyjne międzi innymi: nazwisko, imię, datę urodzenia i wszystkie dane dotyczące adresu.

Program PIT-36- pobierz i rozlicz PIT szybciej

Czytaj

PIT-38 za przychody z udziałów w spółkach

PIT-38 drukPodatek od przychodów giełdowych odprowadzi podatnik, jeżeli w rozliczanym roku podlegającym rozliczeniu otrzymał profit na rynkach kapitałowych. W obecnym roku zapłacimy należność urzędowi skarbowemu, w sytuacji gdy w poprzednim okresie podatkowym uzyskaliśmy dochód związany z obrotem obligacjami albo odpłatnie zbyliśmy posiadane udziały w firmach. Razem z podatkiem, do fiskusa musimy złożyć odpowiednio wypełniony formularz PIT 38.

Kiedy trzeba wypełnić deklarację?

Arkusz skarbowy powinniśmy uzupełnić w każdej sytuacji, w której mamy obowiązek odprowadzenia podatku giełdowego. Nieuchronność odprowadzenia odpowiedniej kwoty pojawia się podczas dokonywania zbycia papierów wartościowych, sprzedaży krótkiej, sprzedaży krótkiej oraz akcji w spółkach posiadających osobowość prawną. Deklarację powinniśmy rozliczyć również w przypadku objęcia akcji bądź też wkładów w spółkach z osobowością prawną lub stowarzyszeniach spółdzielczych w zamian za wkład niepieniężny.

Druk PIT-8C- musisz go mieć

Formularz PIT-38 wypełnia się na podstawie wiadomości dostarczonych przez maklera, w jakim mamy swój rachunek giełdowy. Otrzymany druk (tutaj znajdziesz druk PIT-38), PIT 8C, jest jedynie podstawą do wyliczeń i wypełniania, jakie winniśmy umieścić we właściwym zeznaniu skarbowym. Trzeba mieć świadomość, że uzyskanym informacjom nie możemy bezapelacyjnie ufać, konieczna może być ich ocena pod względem zgodności z rzeczywistością. Szczególnie w sytuacjach zmiany konta inwestycyjnego w trakcie okresu rozliczeniowego lub też jeżeli czerpiemy korzyści z usług wielu maklerów, konieczne staje się obliczanie. Stawka obliczanego podatku równa się 19 procent i oblicza się ją na podstawie uzyskanego dochodu.

Podatek od transakcji giełdowych to kwota, jaką zapłacić obowiązani są obywatele pobierający dochód w związku z przeprowadzanymi transakcjami giełdowymi. Razem z należnością, do Urzędu Skarbowego podatnicy złożyć muszą dokładnie uzupełnioną deklarację podatkową. W tej sytuacji drukiem tym powinien być PIT 38. Przy tym powinniśmy pamiętać, iż jest możliwość, aby z formularzem tym poradzić sobie o wiele dopięcia formalności przed Urzędem Skarbowym.

Dokonywanie obliczeń

Szczególnie korzystając z PIT 38 precyzyjność rachunków okazuje się być wyjątkowo ważna. Wówczas indywidualnie musimy wyliczyć konieczną należność podatku, którą potem musimy zapłacić. Na podstawie druku uzyskanego od biura maklerskiego podatnika powinniśmy samodzielnie uzupełnić i obliczyć potrzebne kwoty w formularzu podatkowym. Wyjątkowo pomocny w tej sytuacji jest program do wypełniania PIT, który gwarantuje, iż nie popełnimy błędu, jaki kosztowałby nas sporo problemów.

Czy program jest sprawdzony?

Gdy rozmyślasz nad bezpieczeństwem opisywanej aplikacji – zaraz rozwiejemy Twoje wątpliwości. Aplikacja oparta jest na autoryzowanym przez Ministerstwo Finansów systemie e-deklaracje, dbającym o to, aby żadna z wiadomości nie dostała się w niepowołane ręce. Możemy być pewni, że informacje, jakie zawarliśmy w formularzu, przekazywane są bezpośrednio do systemu US. Chroni to przed utratą wielu godzin zarówno dla podatników jak i dla urzędników, przepisujących informacje z formularza do odpowiedniej aplikacji.

Czytaj

PIT 28 w 2014 roku

PIT-28 druk

PIT-28 druk

Rozliczenie należności od prowadzonej aktywności gospodarczej przyjmuje różne typy. Częstym rodzajem odprowadzania należności jest opodatkowanie na regułach powszechnych korzystając z kwoty podatkowej od 18 do 32 %. Prócz omawianego, wielu prowadzących działalność decyduje się na tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Drukiem używanym do wykazania profitu, odprowadzeń oraz odpowiedniego podatku jest PIT 28.

W jakim celu ludzie decydują się na PIT-28?

Podczas rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego możemy czerpania korzyści ze zdecydowanie niższej stawki podatku. Stawka ryczałtu ewidencjonowanego zależna jest od istoty prowadzonej aktywności gospodarczej i rozpięta jest od 3 procent w sytuacji np. działalności usługowo-handlowej do aż 20 % w przypadku wolnych zawodów. Jednocześnie rozliczający się poprzez ryczałt nie mają możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Nie ma również możliwości rozliczania ulgi na dziecko. Kolejnym problemem bywa również zastrzeżenie stosowania wspólnego wypełniania deklaracji dla związków małżeńskich oraz preferencyjnego udogodnienia dla ludzi indywidualnie posiadających dzieci – istnieje możliwość czerpania z nich korzyści tylko w sytuacjach uzyskiwania dochodu w związku z zawartymi umowami najmu i innymi.

Składanie PIT 28

W przypadku składania rozliczenia za 2013 r. trzeba przynieść wypełnioną deklarację podatkową PIT 28 do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia 2014 roku. Nie trzeba dokonywać tego samodzielnie, gdyż mamy szansę czerpania korzyści z złożenia deklaracji drogą internetową. Wówczas rozliczenie druku pochłonie nam zaledwie parę kliknięć na ekranie komputera.

 

Stosowanie ryczałtu ewidencjonowanego skutkuje w konieczności wypełnienia formularza PIT 28. Jest to bardzo obszerny arkusz, mogący sprawiać uzupełniającym wiele problemów. Z pewnością wiąże się to z obszernością formularza jak i nietypowym podejściem w odniesieniu do ulg i odliczeń.

Rozmiar druku PIT-28

PIT 28 jest jednym z bardzo skomplikowanych formularzy podatkowych. Posiada bowiem aż 17 głównych części, w których nie licząc informacji podstawowych, które dotyczą identyfikacji rozliczającego, znajdują się obliczenia odnoszące się do przychodów obywatela. Rubryki te stosowane są w obliczaniu zysków obywatela, przysługujących mu udogodnień podatkowych, a także wyliczonej wysokości należności. Nad wyraz użytecznym narzędziem jest w tej sytuacji skorzystanie z programu służącego uzupełnieniu deklaracji podatkowej. Dokonywanie obliczeń z wykorzystaniem tego narzędzia w dużym stopniu minimalizuje możliwość pojawienia się uchybień.

Jakie ulgi podatkowe?

Formularz podatkowy PIT 28 od pozostałych arkuszy podatkowych zdecydowanie wyróżnia się na tle podejścia do różnego typu ułatwień dla rozliczającego. Prócz sytuacji, w których zysk opodatkowany podatkiem ryczałtowym związany jest z wynajmem lub umowami pokrewnymi, nie ma możliwości skorzystania z ułatwiającego typu rozliczania dla związków małżeńskich bądź też podatników samotnie zajmujących się dzieckiem. Nie ma też dopuszczenia stosowania preferencji połączonej z wychowywaniem dziecka. Możnawszak wypełniać formularz z uwzględnieniem ułatwień powiązanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne czy na NFZ. Formularz opisywany pozwala również na wykorzystywanie pozostałych, nieopisanych tutaj ułatwień, odpisywanych od profitu.

Chcesz wypełnić druk PIT-28? Pobierz darmowy program do PIT-28

Czytaj

Bezpieczeństwo kraju, strategiczne inwestycje w dziedzinach

Bezpieczeństwo obywateli poszczególnych krajów jest realizowane przez wszystkim przez władze wybrane przez obywateli w krajach demokratycznych. W krajach, które są autorytarne bezpieczeństwo zewnętrzne bywa zapewnione, choć nie zawsze poszczególne osoby mogą cieszyć się wolnościami w obrębie własnego kraju. (więcej…)

Czytaj

Wieszajmy flagi na maszty flagowe

Każde państwo ma flagę. Układ kolorów oraz symbole zamieszczone na flagach są charakterystyczne i niepowtarzalne dla danego kraju. Nie ma dwóch takich samych flag. Flaga Rzeczpospolitej polskiej składa się z dwóch poziomo ułożonych pasów w kolorze biało – czerwonym. (więcej…)

Czytaj

Koniec populistów?

Czy ten czas przed wyborami to czas, w którym swoimi szczęśliwymi chwilami w parlamencie mogą cieszyć się po raz ostatni populiści? W ostatnich wyborach czołowi populiści, czyli ludzie z Samoobrony i LPR zdobyli całkiem sporą liczbę głosów. Zrobili to, obiecując gruszki na wierzbie, obiecali rzeczy, których nikt nigdy spełnić nie mógł. (więcej…)

Czytaj